תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 10ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכניות 7/ מק/ 2025 ו- 7/ 03/ 149/ 10 ת. תדלוק בשובה
דרוםשמעונים, כסייפהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 9ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לאשר את תכנית 7/03/249/3 שכונה 19 בכסיפה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 3ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 4ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית1/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית1/ 1083/ 4ישוב תושיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית1/ 28/ 4ישוב לקיה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית1/ 665/ 4תקומה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 02/ 176אזור תעשיה חורה26/09/1996
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 02/ 176/ 1אזור מלאכה בחורה11/02/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 02/ 183חורה- שכונה 810/04/1997
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 02/ 195שכונה 8 - חורה27/12/1999
דרוםגלילית מחוז הדרום, שמעונים, שגב שלום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 236אתר סילוק אשפה (פסולת בנין) שגב שלום20/02/2008
דרוםגלילית מחוז הדרום, שמעונים, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 243דרך מס' 316 - דרך גישה לחירן
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית11/ 03/ 123/ 2שינוי מס' 2 לתכנית מס' 123/03/1104/09/1980
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית11/ 03/ 146תכנית מפורטת מס' 146/03/1121/01/1982
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 03/ 190אזור תעשיה- חורה31/12/1998
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 03/ 196שכונה 15 - חורה31/10/1999
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, שמעונים, תמר, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 264יער יתיר
דרוםרמת חובב, רמת נגב, שמעונים, מרחביםתוכנית19/ 02/ 110/ 29בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב21/01/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית2/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית2/ 1136/ 4ישוב צוחר
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית2/ 19/ 4תל שבע
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית2/ 28/ 4לקייה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית2/ 30/ 4ישוב חורה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית2/ 665/ 4מושב תקומה הרחבה
דרוםשדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית21/ 02/ 101/ 33שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות15/02/2012
דרוםשדרות, שמעוניםתוכנית21/ 02/ 101/ 34תכנית מתאר שדרות
דרוםנתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 02/ 101/ 19בית ספר תיכון בנים - נתיבות08/01/2009
דרוםנתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 03/ 132בית העלמין החדש נתיבות01/12/2011
דרוםאופקים, שמעונים, מרחביםתוכנית23/ 03/ 126מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים14/06/2012
דרוםאבו בסמה, שמעוניםתוכנית28/ 03/ 705תראבין שלב ד' 1
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית3/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית3/ 28/ 4לקיה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית3/ 665/ 4מושב תקומה - הרחבה
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית4/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, חורהתוכנית4/ 30/ 4ישוב חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית5/ 30/ 4ישוב חורה
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית6/ 02/ 234/ 41שמורת טבע יער גברעם23/02/2011
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 02/ 234/ 43אזור אחסנה - מחסום ארז08/02/2010
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 03/ 226חלוקת שטחים מחדש18/08/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית6/ 03/ 227ברור חיל07/01/1982
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית6/ 19/ 4ישוב תל שבע
דרוםשמעונים, חורהתוכנית6/ 30/ 4ישוב חורה
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 1מושב בטחה28/05/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 2אזור מגורים א' מושב בטחה05/01/2004
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 3מושב בטחה
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 02/ 159/ 1מוקד חינוכי ליד מושב תפרח18/12/1986
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבע30/01/1986
דרוםשמעונים, תל שבעישות כללית7/ 02/ 172/ 1(01)בקשה להיתר לבניית ספריה בתל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעישות כללית7/ 02/ 172/ 1/ אבקשה להיתר בניה לבית ספר מקיף תל שבע -
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 10תחנת דלק בתל-שבע24/06/1999
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 11הגדלת שטח לבנייני ציבור ע"ח שטח מסחרי31/10/1999
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 12תחנת שאיבה בתל שבע12/12/2006
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 13אתר לסילוק פסולת יבשה - תל שבע21/09/2006
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 14קרית חינוך מיוחד - שיקום לילדי הבדואים - תל שבע14/11/2004
דרוםאבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 16שכונת המרכז תל שבע28/08/2006
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 17מרכז אזרחי - מגרש 909 תל שבע28/06/2007
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 18הקצאת מגרשים למגורים ומבני ציבור שכונה מס' 1 תל שבע12/12/2007
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 19שינוי יעוד שטח בנייני ציבור לשטח למגורים ויעוד חלק משטח בנייני צבור לבי"ס וגן
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 2שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי "תחנת דלק"01/05/1987
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 20תוספת מגרשי מגורים באזור הספורט תל שבע10/03/2008
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 21שינוי יעוד משצ''פ לשטח מגורים א' שכונה 16 תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 22שכונת צפונית תל שבע26/01/2011
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 23/ אאזור מגורים, מבנים ומוסדות ציבור בשכונה 11
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 24מסחר, מבנים ומוסדות ציבור - תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 4שינוי לתכנית מתאר תל שבע06/05/1990
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 5אזור מע"ר תל שבע03/11/1994
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 6הקמת מרכז תרבותי, חברתי מסחרי ודתי באזור המרכזון הישן בתל שבע25/05/1995
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 8בניית גן ארכיאולוגי במרכז שכונה 36 תל - שבע07/05/1998
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 9שטח למתקנים הנדסיים ובריכות אגירה08/12/1998
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177תכנית מיתאר חורה05/11/1992
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 1מרכז הישוב חורה01/09/1994
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 10מוסדות חינוך ותחנת דלק באזור חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 12הרחבת שכונה 3 חורה14/09/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 13מרכז נופש, ספורט, חינוך פרטי ומלונאות - חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 14הגדלת אחוזי בניה מגרש 253 שכונה 8 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 15השגה על החלטת הועדה המקומית - שכונה 10 מגרשים 81, 2005, 901 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 16בגדלת זכויות בניה למגרש 58 שכונה 15 - חורה11/09/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 17הגדלת זכויות בניה ותוספת חזית מסחרית שכונה 7 חורה26/06/2011
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 18מרכז מסחר ותיירות חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 19מגרש 60 שכונה 4 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 20מגרש מגורים מס' 100 שכונה 6 חורה01/11/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 3תחנת תדלוק ומסחר חורה29/07/1997
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 4שכונה 9 חורה10/11/1996
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 5שכונה 7 בחורה10/09/1998
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורה09/09/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 8שכונה 7 - חורה, התווית דרך מתארית באזור מגורים10/06/2004
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 9הקמת אזור ספורט בשכונה 8 חורה17/04/2005
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 1תכנית מתאר לישוב א'לקיה20/08/1989
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 10הגדלת ישוב בידואי לקיה07/06/1998
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 11מתחם צ / 1 - לקיה16/03/1997
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 12קרית חינוך מתחם 03 - לקיה05/07/1999
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 13הקמת מרכז מסחרי ומינהלי לישוב בתוספת יח"ד בנה ביתך - לקיה31/05/2000
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 14תחנת דלק - שכונה 8 לקייה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 15תחנת תדלוק ומבנה ציבור - שכונה 8 לקיה31/07/2008
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 16שכונה 15 לקיה13/05/2007
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 17מתחם צ/3 - מגרשים 46, 45, 44 לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 18שכונה 17 - מבני מגורים ומוסדות ציבור, לקיה22/05/2008