תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 2ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית 6/ 03/ 192/ 4 שדה משה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 70ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לדחות את ת. 28/234/02/6 /א
דרוםשקמיםתוכנית1/ 02/ 101מוביל מים וקולחים ארצי בתחום מחוז דרום (באר טוביה, שקמים ושמעונים)12/07/2007
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 2ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה תחנת תדלוק
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 3ערר על החלטה וולקחש"פ בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה,
דרוםבני שמעון, שקמים, לכישתוכנית31/ 02/ 305/ 95חירבת זעק
דרוםאשקלון, גלילית מחוז הדרום, שקמיםתוכנית4/ 02/ 101/ 183מכלל אשקלון של חברת קצא''א
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 104תכנית מיתאר לכיש
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 02/ 104/ 1/ אמרכז תיירות ונופש24/03/1988
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 02/ 104/ 2שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה - אחוזם
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 02/ 104/ 5תוואי דרך למחנה צבאי בית גוברין
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 02/ 104/ 6תחנת תדלוק מושב יד נתן07/06/1998
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8חוות הרועים - שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8/ אחוות הרועים - שדה משה
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 104/ 9פל''ח (פעילות לא חקלאית) בכול ישוב מוצעה אזורית לכיש
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 02/ 142/ 1תכנית מתאר לקיבוץ בית ניר29/05/1986
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 183/ 6תחנת תדלוק מנוחה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 187תכנית מתאר לשדה נפט חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 187/ 1תכנית מתאר לשדה נפט "חלץ"22/02/1968
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 221תכנית מתאר27/08/1981
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפיר01/07/1982
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 02/ 224/ 10שטח לאחסנה מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 02/ 224/ 11הרחבת אבן שמואל04/09/2003
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 13תחמ"ש זמורות - שקמים23/07/2007
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 15מאגר למי קולחיו מטופלים בשדות נתיב הל''ה - שקמים
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 16אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 17שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה קלה ומלאכה - לצד כביש 3
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 02/ 224/ 18אתר פסולת יבשה איתן
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 02/ 224/ 2הקמת תחנת דלק מסחרית-עין צורים25/01/1996
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 02/ 224/ 3מרחצאות מרפא- מושב רווחה15/08/1996
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 224/ 6תחנת תדלוק צומת נגבה22/05/1998
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 02/ 224/ 8תחנת דלק - מושב רווחה
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 224/ 9מרכז אחזקה בפלוגות - קק"ל08/06/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלון31/12/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 10שינוי לתכנית מתאר - חניון דרך צ.ו.ק.12/09/1996
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 02/ 234/ 11תוספת 90 יח' דיור - מושב תלמים15/02/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 12דרך זיקים- תחנת כח30/12/1997
דרוםאשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 13חולות ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 14הקמת אזור אכסון ותיירות טבע - חוף זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 02/ 234/ 18אזור ארועים- מושב ברכיה30/03/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 19שמורת טבע חולות ניצנים06/08/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 2שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור בנייני ציבור.06/02/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכי15/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 234/ 21מרכז אזרחי מחסום ארז
דרוםאשקלון, שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 24/ אדרך מס' 4 - התחברות זמנית עם דרך מס' 625/01/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26שכונה קהילתית ודיור מוגן - קיבוץ ניצנים23/09/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26/ אדיור מוגן - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 27"חוות הפרסה" - מושב חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 02/ 234/ 28גן ארועים סמוך לצומת הודיה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 02/ 234/ 28/ אגן ארועים סמוך לצומת הודיה -שקמים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 02/ 234/ 29אזור תעשיה מבקיעים17/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 31מתחם 10 - תכנית מיתאר חולות ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 02/ 234/ 33גן ארועים בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 34שדרת השקמים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 35חווה חקלאית שקומית - חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 234/ 36שמורת טבע נתיב העשרה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 37דרך מקומית חלץ - אשקלון
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 38שמורת טבע יער כרמיה19/06/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 39יער יד מרדכי29/08/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 4מרכז אזורי חוף אשקלון23/06/1994
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 40כביש מס' 27 - דרך ק.צ.א.א - כניסה דרומית אשקלון
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית6/ 02/ 234/ 41שמורת טבע יער גברעם23/02/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 42תכנית מתאר - חוף אשקלון
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 02/ 234/ 43אזור אחסנה - מחסום ארז08/02/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 44תחנת תדלוק כביש קצא''א
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 45מתחם לחקלאות ימית חולות זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 46דרך למתחם לוגיסטי לדייגי דוגית
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 47חווה הפרסה - מושב חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 48חוות לולים מושב חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 49מחנה צבאי זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 5שינוי לתכנית מיתאר חוף אשקלון- שער הנגב- גבים יד מורדכי27/08/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 50מתחם לוגיסטי - דייגי דוגית
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 6שינוי לתכנית מיתאר - מכון טיהור30/04/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 02/ 234/ 7מושב ברכיה- אזור תעשיה30/01/1997
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 02/ 234/ 9תחנת דלק מושב משען28/03/1996
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 238תכנית מתאר לאתר הראל - פסולת מוצקת - יואב שיקמים.
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 250מתחם יואב22/05/1997
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואב12/01/2006
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251/ 2שיקום אתר כריה - נחלה צפון24/12/2006
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251/ 3שמורת טבע גבעות צפית
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 257מרכז תעסוקה אזורי01/03/2001
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 02/ 258יעוד שטח לשרותי דרך - קיבוץ כפר מנחם11/04/2000
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 260מתחם יואב07/07/2005
דרוםשקמיםתוכנית6/ 02/ 260/ 1מרכז יואב - קביעת זכויות בניה למגרש באזור מסחרי ותעשיה
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 263תחנת דלק חוות הירשברג.
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גד23/06/2005
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 265פארק בריטניה13/03/2007
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 266אזור תעסוקה צומת ראם
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 267שכונת מגורים בקיבוץ נגבה30/05/2002
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 267/ 1הסדרת הדרכים בהרחבה הקהילתית של קיבוץ נגבה
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 271פארק תנכ"י - אטרקציות ומלונאות
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 276תחנת דלק - דור אנרגיה על דרך מס' 353 מנוחה
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 276/ 1שינוי תוואי כביש 353 מושב מנוחה
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 283ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק דרכים 6/3/708/02/2005
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 286שמורת טבע פורה08/08/2007
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 287חוות לולים באדמות מועצה אזורית לכיש - שקמים
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 289מחנה "בוצרי גת"
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 02/ 291/ 1בית ספר בישוב ניצן
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 291/ אניצן09/08/2006