תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ 02/ 100/ 56אזור תעשיה פארק חמ"ד - תמר ערבה תיכונה
דרוםערבה תיכונהתוכנית10/ 02/ 191שמורת טבע מכתשים עין יהב15/08/1991
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ 02/ 200/ 1ישוב שיזף
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ מק/ 1018מתקנים הנדסיים נווה זוהר04/09/2009
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית10/ מק/ 3003כיבוי אש - ספיר21/01/2004
דרוםחבל אילות, ערבה תיכונהתוכנית12/ 03/ 192בריכות מים ציחור
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 02/ 101תכנית מתאר להבים13/07/1995
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 02/ 101/ 2שינוי הוראות בעניין בריכות שחיה פרטיות30/06/1998
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 02/ 101/ 3הפיכת שצ"פ לשפ"פ לאורך מגרשים בנה ביתך (רח' עדעד) להבים01/08/1999
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 02/ 101/ 4שכונת מגורים מערבית המניפה - להבים19/06/2006
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 02/ 101/ 6השכונה המרכזית להבים26/12/2007
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 102הגדלת מגרש 779 ע"ח שצ"פ17/06/1999
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 103שינוי הנחיות בניה12/07/2000
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 103/ 2מבנה מגורים רחוב פנינית 20 להבים
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188ישוב קהילתי -גבעות להב31/12/1984
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 1גבעות להב
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 10שינוי יעוד מאזור ספורט לשטח למבנה ציבור - להבים02/01/1992
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 11שינוי בהנחיות בניה - מחסנים + חצרות משק - גבעות להב24/10/1991
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 2תכנון כניסה מערבית לישוב להב30/05/1985
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 3גבעות להב - להבים22/08/1985
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 4אזור ספורט - גבעות להב
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 6שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבנה ציבור - להבים29/12/1987
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 7שינוי יעוד מאזור מגורים א' לדרך ולשטח ציבורי פתוח - להבים01/03/1988
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 8שינוי בקו בנין קידמי - מגרש 201 - להבים29/06/1989
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 188/ 9אזור ספורט - להבים04/05/1989
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 189בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים26/09/2011
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2001תוכנית 16/ מק/ 200110/12/1998
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2004שינוי קו בנין צידי רחוב לילית להבים21/06/2001
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2007תיקון שטחי מגרשים והתאמת מגרש 1710 למגרש 94417/12/2003
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2008שינוי קווי בניין ללא תוספת זכויות בניה15/03/2001
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2009תוכנית 16/ מק/ 200921/06/2001
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2010שינוי בקוי בנין באזור מגורים א' - להבים17/01/2002
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2011רחוב הרדוף מס' 3 להבים01/07/2003
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2012מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים21/11/2002
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2013רחוב חוגלה מס' 30 - להבים10/02/2003
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2014רחוב לילית מספר 30 - להבים31/01/2007
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2015רחוב פנינית 2 - להבים
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2017רחוב סופית 35 להבים22/06/2006
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2018רחוב טסית 3 להבים
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2019מרכז ירידים וקונגרסים שכונה מערבית להבים
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2020שינוי משצ''פ למגורים רח' ורדית
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2022שכונה דרומית להבים
דרוםערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2024מגרש 368 ברחוב ורד 26 להבים
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 02/ 251מיצד חצבה20/01/1999
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 284תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 02/ 293אזור תיירות ומסחר מרכז ספיר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 302שמורת טבע עשוש (הרחבה) - ערבה תיכונה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 02/ 304ישוב חדש פארן ב'
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 309מנחת עין יהב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 310ספא ''ערבה בצל ההר''19/11/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 113/ 1תוואי מסילת הברזל - הר-ההר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 03/ 122מרכז אזורי ספיר11/08/1977
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 146/ 3מרכז משקי צופר14/06/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 03/ 178/ 5הגדלת השטח למבני משק מושב פארן14/06/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 301כריית פוספטים חלקה א-6
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 306הרחבת מושב עין יהב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 307מתחם תיירות ונופש עין יהב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 308חאן דרך הבשמים צופר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 311חניון מואה (מספר קודם 30/ מק/ 3024)
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 312הרחבת מושב צופר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 03/ 313הרחבת מושב חצבה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 03/ 316אתר פסולת יבשה ספיר22/08/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 317חמי מואה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צוקיםתוכנית30/ 03/ 322צוקים (מספר קודם 30/ מק/ 3025)
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןבקשה ועדה מקומית30/ 06/ 23הקמת 6 יח' אירוח, מבנה תיירות לשימוש משותף וממ"ע
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ מפ/ 1001מתקן פוטו וולטאי מושב חצבה24/05/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי מושב עין יהב25/03/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ מק/ 3006מושב עין יהב31/01/2007
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 02/ 305/ 8הרחבת הישוב להבים13/07/1995
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 03/ 188/ 10שינוי יעוד מאזור ספורט לשטח למבנה ציבור - להבים02/01/1992
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 03/ 188/ 11שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק24/10/1991
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 03/ 188/ 2להבים - כניסה מערבית30/05/1985
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 03/ 188/ 3להבים22/08/1985
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 03/ 188/ 4להבים- מרכז ספורט17/10/1988
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 03/ 188/ 6להבים- בניני ציבור29/12/1987
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 03/ 188/ 7מגרשים 578,577,57601/03/1988
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 03/ 188/ 8מגרש 201-חריגה מקו בנין קדמי29/06/1989
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ 03/ 188/ 9להבים - אזור ספורט04/05/1989
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ במ/ 144להבים
דרוםערבה תיכונהתוכנית7/ במ/ 205שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים01/06/1995
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכניתד/ 10/ 03/ 242גשר מעל נחל פארן12/07/2000
דרוםערבה תיכונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלה/ 01/ 6090שינוי לתכנית להיתר הצללה במרכז המסחרי
דרוםערבה תיכונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלה/ 09/ 6095ערר על ניתוק חשמל ומים מבית מגורים שטרם הוצא לו טופס 4
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהישות כלליתש/ 7/ 62 - Aשמורת טבע מכתשים עין יהב מתוקף תוכנית 10/ 02/ 191- להשלים
דרוםאבו בסמה, בני שמעון, גלילית מחוז הדרום, ערבה תיכונה, רהטתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 2תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת10/03/2010
דרוםדימונה, ערבה תיכונה, רמת נגבתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 5תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להולכת הגז הטבעי - חיבור מפעלי תעשייה אורון - צין
דרוםחבל אילות, ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכניתתממ/ 4/ 14/ 70תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'70 שינוי בהוראות בערבה תיכונה25/08/2009