תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםגלילית מחוז הדרוםתוכנית1/ 02/ 102תכנית מיתאר מקומית למבנים חקלאיים בשטחים שיעודם קרקע חקלאית05/06/2008
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית1/ 06/ 783הקמת מוקד אירועים וחניון ביער יתיר
דרוםגלילית מחוז הדרום, תמר, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 69שמורת טבע נחל אפעה - תמר
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 102שמורת טבע ים אבטח דרום08/05/2002
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 105אזור להתישבות חקלאית - יתיר05/08/1982
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 105/ 1מרעה באזור יתיר06/05/1986
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 105/ 10חוות פטריות בקעת ערד04/08/2002
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 11חווה חקלאית - חוות יתיר
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 12הקמת איזור תיירות במחנה ארדון - יער יתיר
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 105/ 14שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק גד''ש הר חברון - תל ערד
דרוםגלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 15חוות טורבינות רוח ליצור חשמל - תל ערד
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, שניתוכנית11/ 02/ 105/ 2ישוב ליבנה22/04/1988
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 3שינוי יעוד מקרקע חקלאית להרחבת קיבוץ הר-עמשא09/07/1989
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 7מאגר ביער יתיר13/05/1999
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 9חווה חקלאית - מושב בית יתיר19/09/2002
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 109שמורת טבע ימית אבטח צפון08/05/2002
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 110/ 13שטח לסילוק שפכי תעשיה רמת חובב
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 110/ 14שינוי בהנחיות בניה - שינוי בהראות התקנון רמת חובב14/11/1991
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 111שימוש בקרקע עבור מרעה צאן15/05/1986
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 111/ 1חוות נחל עשן22/06/1992
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 117מתקן ימי להתפלת מי ים - אנית התפלה "באר ים"
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 127תכנית מיתאר לבית הסוהר המרכזי לנגב01/06/1995
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 127/ 1איחוד וחלוקה בהסכמה - כלא באר שבע
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 137יעוד שטחים לצרכי כריה וחציבה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 137/ 1איתור שטח לכריה וחציבה - מחצבת הר מרבץ
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 158/ 1צומת שוקת
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 163מתקני טיהור - מיתר01/07/1990
דרוםגלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 172מחצבת גיר בהרי אפעה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 184מכון טיהור צומת שוקת30/06/1998
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 185מתקן קשר ושידור13/05/1997
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 187מחנה נוער יתיר
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 188שינוי משטח חקלאי לדרך חדשה לשטח פרטי פתוח ושטח לתחנת דלק07/06/1998
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 188/ 1תחנת דלק פארק מיטבית סיבל - עמק שרה שלב ה'01/11/2001
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 189נמל אשדוד19/09/2000
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ אתשריט חלוקה למגרשים 17/1, 17/2, 405 (חלק)
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ בתשריט חלוקה מגרשים 18/1, 18/2, 18/3
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ גתשריט חלוקה במגרשים 24/1, 24/2, 24/3
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ דתשריט חלוקה למגרשים 110 - 104, חלק מ- 401 ו- 403
דרוםגלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 197תחנת שאיבה בשכונה 14 בחורה01/11/2001
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 198מחצבת חול ברמת בקע03/02/2000
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 198/ 1כריית חול רמת בקע
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 202מחצבת הר מחילות
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 204תכנית מתאר - נווה מנחם19/09/2002
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 208הקמת בריכות שאיבה בבית פלט15/07/2002
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 208/ 1בריכת בית פלט 219/03/2006
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 209תחנת שידור של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו בהר מרבץ
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 210עמק שרה שלב ו'
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 212תחנת תדלוק על דרך מס' 31
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 214עמק שרה שלב ו' באר שבע
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 215הנחת צינור תת ימי לקליטת מים ממיכליות - נמל ק.צ.א.א
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 216שמורת טבע - ים שקמה16/01/2003
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 217לשונית מלכותית ואתר צלילה חוף צפוני אילת
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 220ישוב יתיר
דרוםגלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 221תחנת דלק בדרך 25 חירבת מזבח
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 224שטחים חקלאיים ומרכז לימודים ומחקר - ערבה17/03/2004
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 225תוואי צינורות מי ים בחוף הדקל - אילת
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 230שמורת טבע הר חירן
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 231מתקן טיהור ערערה בנגב21/09/2006
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 232מחצבות הר מחילות
דרוםגלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 233אתר לפסולת יבשה - חורה13/05/2007
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 235פסל שומר הנגב27/06/2004
דרוםגלילית מחוז הדרום, שמעונים, שגב שלום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 236אתר סילוק אשפה (פסולת בנין) שגב שלום20/02/2008
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 242ברכות תמלחת - עוף טנא
דרוםגלילית מחוז הדרום, שמעונים, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 243דרך מס' 316 - דרך גישה לחירן
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 244חווה חקלאית - דרום מערבית לערערה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 245חווה חקלאית - דרומית לערערה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 246חווה חקלאית - צפון מערבית לערערה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 247חווה חקלאית - צפון מזרחית לערערה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 249בריכות מים06/04/2009
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 250תחנת שאיבה כתף אברהם21/07/2011
דרוםגלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 252חווה חקלאית ספורט ונופש
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 253חקלאות ימית בים התיכון מול חופי אשדוד לצרכי ניסוי (פיילוט)12/12/2006
דרוםגלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 253/ 1הרחבת חוות כלובי דגים בים התיכון13/10/2009
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 254תחנת שאיבה יתיר24/05/2009
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 255תחנת גז (הגפה) - ערוער26/12/2007
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 104מחנה זמני "יתיר"03/07/1980
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 110/ 17שינוי יעוד של דרך קיימת לתעשיה11/08/1994
דרוםגלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 114הקמת תחנת תדלוק ליד נחל ענים בכביש 31
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 120תואי מסילת ברזל מגבול העיר באר שבע לאזור התעשיה רמת חובב03/07/1981
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 120/ 1תואי מסילת ברזל - רמת חובב12/11/1981
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 122תל ערד07/01/1982
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 123/ 1יעוד שטחים לכריות אבן והקמת מפעל לבטון
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 124תחנת דלק - תל שוקת26/08/1979
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 125תכנית טרנספורמציה ומעברים לקוי חשמל - רמת חובב26/08/1979
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 129/ 1מפעל אספלט - אזור תעשיה רמת חובב
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 131שמורת טבע תל קריות02/08/1974
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 132שטח למאגר חזקיקים - גבעת שמן
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 132/ 1מאגר חזקיקים בגבעת שמן
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 132/ 2אחסון חזקיקים בגבעת שמן22/08/1985
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 132/ 3גבעות שמן01/03/1988
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 132/ 4גבעת שמן (מהדורה 4)30/07/1989
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 133יעוד שטח לשדה תעופה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 134ריכוז גרוטאות רכב08/10/1978
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 135חוות חמר''ש
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 136כביש מעלה אדומים - צומת הנגב27/08/1981
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 151/ 1יקב, מוקד תעסוקה ותיירות - צומת תל ערד27/06/2002
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 155כריה וניפוי נחל דימונה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 156/ 2מרכז קהילתי ליבנה05/11/1992
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 156/ 5מרכז ספורט - ישוב ליבנה05/01/2006
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 156/ 6הסדרת מצב קיים בישוב ליבנה