תנאי השימוש באתר תכנון ובניה ותוכניות מתאר

באתר זה מופיעים תוכניות ופרוטוקולים שהורדו מאתר תכנון ובניה של משרד הפנים. כן האתר מפעיל מנוע חיפוש לנוחיות הגולשים.

אתר זה אינו מתחייב כי המידע מהימן, מדוייק או חף משגיאות, וכל המסתמך על המידע באתר ו/או על תוצאות החיפוש במנוע החיפוש באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

הנהלת האתר לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש באתר או במנוע החיפוש של האתר. ברם, נשמח לקבל את הערותיכם ככל שמצאתם טעות במידע. כמו כן, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם באופן ישיר או בלתי ישיר כתוצאה משימוש באתר ו/או בקשר אליו ו/או מקישורים אשר האתר מפנה אליהם ו/או מחוות הדעת ו/או המאמרים ו/או כיוצ"ב ו/או בקשר אליהם. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה או אחר מלא, מהימן, עדכני או אמין.

כל הזכויות באתר ובתוכן שבו שמורות להנהלת האתר. אין לבצע העתקה ו/או IFRAME ללא אישור הנהלת האתר, ואין ליצור עומס בלתי סביר באתר ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המפורסם באתר ללא רשות בכתב מהנהלת האתר.

מקום השיפוט הבלעדי בנוגע לכל ענין המתעורר מהסכם זה ומשימוש באתר יהא נתון לשיפוטו הבלעדי של בית המשפט בתל אביב – יפו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, וכל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

ליצירת קשר: