ברוכים הבאים למאגר תוכניות תכנון ובניה!

האתר כולל תוכניות מתאר ומידע מרשויות התכנון בישראל. לפניכם מנוע חיפוש המאפשר לכם לבצע שורת חיפושים לפי כתובת, גוש/חלקה, עיר, ישות תכנונית ועוד. ניתן לבצע חיפוש לפי אחד הפרטרים או יותר לעיל. השימוש במנוע החיפוש ובאתר הינו בהתאם לתנאי השימוש, ובאחריות המשתמש בלבד.